استان یزد از لحاظ منابع مالیاتی در ردیف 14 کشوری قرار گرفته است


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، " محمد رضا بابایی " روز دوشنبه 27 بهمن در جلسه ستاد درآمد استان که در ساختمان شماره دو استانداری برگزارشد، گفت: استان یزد طبق ماه های قبل در زمینه وصول درآمدها جایگاه خود را حفظ کرده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار یزد ادامه داد: افزایش درآمدهای قابل وصول هر استان به معنای آن نیست که فشار بر روی یک واحد آورده شود بلکه به معنای آن است که دامنه وصول مالیات بیشتر می شود.
وی افزود: استان یزد از لحاظ منابع مالیاتی در ردیف 14 کشوری قرار گرفته است و یک استان مولد می باشد.
این مقام مسئول اظهار داشت: حق و حقوق دولت باید پرداخت شود که ستاد درآمد استان هم در همین راستا تشکیل شده است .
بابایی در پایان تصریح کرد: ما هیچ وقت ظلم را نپذیرفتیم و این به معنی آن است که اگر نگرفتن مالیات به مثابه یک ظلم به دولت و نظام است در مقابل آن، اضافه گرفتن مالیات هم یک ظلم مضاعف است.