اعتبارات تخصيص يافته به شهرستانها بايد در قالب طرح و برنامه مشخص هزينه شود


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست سه و نيم ساعته فرمانداران استان با استاندار يزد ، صبح دوشنبه 19 مرداد ماه به منظور تشريح پروژه هاي تكميل شده و در دست اجراي شهرستانها و با حضور معاونين استاندار برگزار شد
در اين نشست هر يك از فرمانداران به تفصيل به بيان ويژگي ها و مشخصات پروژه هاي در دست اجرا و آماده بهره برداري شهرستانها پرداختند و به سؤالات استاندار يزد در اين خصوص پاسخ گفتند.
استاندار يزد از همه فرمانداران خواست تا ليست نهايي پروژه هاي تأثيرگذار شهرستانها را با ذكر جزئيات كامل ارائه دهند.
وي تأكيد كرد: برگزاري جلسات اينچنيني به منظور ايجاد هماهنگي بهتر و آشنايي با عملكرد مشترك و الگوپذيري از فعاليتهاي مثبت يكديگر است .
"ميرمحمدي " همچنين خاطرنشان كرد : تمامي پروژه ها بايد داراي طرح مشخص، مشاور و برآورد هزينه معلوم باشد تا در شوراي برنامه ريزي استان مطرح شود و در غير اين صورت قطعاً پذيرفته نخواهد شد.
عالي ترين مقام اجرايي استان، اولويت تكميل طرحها و پروژه ها را متعلق به طرحهاي بالاي 80 درصد دانست و از هماهنگي و همكاري مؤثر استانداري با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خبر داد.
وي حضور معاون هماهنگي امورعمراني استاندار در رأس كميته تخصيص اعتبارات استاني را، موجب حاكميت برنامه ريزي در تخصيص اعتبارات دانست و افزود : اعتبارات تخصيص يافته به شهرستانها به هيچ وجه نبايد سليقه اي هزينه شود و به گونه اي بايد هزينه شود كه هم زودبازده باشد و هم پرثمر و بركات آن به بهترين وجه به مردم برسد.
استاندار آنگاه با اشاره به لزوم محوريت فرمانداران در شهرستان تأكيد كرد و گفت : فرماندار در حوزه شهرستان ، تصميم گير نهايي و هماهنگ كننده اصلي ميان همه مديران و دستگاههاست و همين نقش را بخشداران نيز در بخشها بايد ايفاء كنند.
ميرمحمدي در پايان ضمن تشكر از ارائه گزارشات صورت گرفته از سوي فرمانداران، بر لزوم توجيه اقتصادي و فني تمامي طرحها جهت اجرا تأكيد كرد.