امور مالياتي نقش ارزنده اي در حمايت از بخش توليد دارد


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، رئيس و كاركنان اداره كل امور مالياتي استان، پيش از ظهر سه شنبه 23 تيرماه در سالن زنده ياد حميديا با استاندار يزد ديدار كردند.
در اين ديدار كه به مناسبت هفته امور مالياتي برگزار شد، استاندار يزد ضمن تشكر از ارائه گزارش رئيس امور مالياتي استان و قدرداني از زحمات پرسنل اين واحد در سراسر استان، به نقش ارزنده اين سازمان در حمايت از توليد و رونق خدمات دهي در جامعه اشاره كرد و گفت : عمده محور تلاش شما بايد بر اين امر استوار باشد كه مسيرهاي افزايش درآمد واحدهاي توليدي دنبال شود چرا كه افزايش درآمد برابر با افزايش ماليات است و اين امر هم به سود جامعه و به سود سيستم مالياتي كشور است.
"ميرمحمدي" تأكيد كرد: بنابراين امور مالياتي بايد راهكارهايي را مدنظر قرار دهد كه هم در راستاي نظم دهي به اخذ ماليات و هم در راستاي افزايش درآمد واحدهاي توليدي گام بردارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان نمود: امور مالياتي بايد بيشترين دقت و نظارت را بر افراد و واحدهايي كه فرار مالياتي دارند انجام دهد زيرا فرار از ماليات در واقع عدم پرداخت حقوق عمومي مردم است و به نوعي پايمال نمودن حق الناس است.
وي همچنين خواستار انديشيدن تمهيداتي در جهت تمام الكترونيكي شدن سيستم پرداخت و نظارت مالياتي جهت تسهيل در خدمات دهي به شهروندان شد.
استاندار يزد در پايان ضمن تأكيد مجدد بر لزوم حمايت از بخش توليد در كنار اجراي منظم قواعد مالياتي گفت : سياست كلي دولت تدبير و اميد، حمايت از بخش توليد است و بايد به هر صورت ممكن از اين بخش پشتيباني نمود.
گفتني است در ابتداي اين جلسه، "نوربخش " مديركل امورمالياتي استان، گزارشي از عملكرد اين واحد در سال گذشته و سه ماهه ابتدايي سالجاري ارائه نمود.