با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد مسائل و مشكلات صنعت كاشي و سراميك استان بررسي شد.


در نشست هيات مديره انجمن كاشي و سراميك استان با «علي زيني وند»معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد، موانع پيش روي صادركنندگان اين صنعت به كشورهاي همسايه از جمله عراق، سوريه و پاكستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.