دستاوردهاي برگزاري سمپوزيوم فولاد اردكان


هفدهمين سميوزيوم آهن و فولاد ايران در مجتمع صنعتي و معدني اردكان با ميزباني شركت صنعتي و معدني چادر ملو، شركت آهن و فولاد ارفع و غدير ايرانيان در شهرستان اردكان برگزار گرديد.

  • تعداد شركت كنندگان و تعداد غرفه ها:

بالغ بر 280 شركت داخلي و خارجي در نمايشگاه سميوزيوم شركت نمودند كه از اين تعداد 48 غرفه متعلق به شركتهاي خارجي از كشورهاي ايتاليا، آلمان، اسپانيا، هند، كره جنوبي، چين و روسيه كه در سه دهه اخير با سه دهه اخير با شركتهاي صنعتي و معدني ايراني و پيمانكاران و مهندسين مشاور همكاري داشته اند شركت كنندگان شامل سازندگان تجهيزات صنعتي و معدني، پيمانكاريهاي مختلف داخلي، شركتهاي مهندسين مشاور و اساتيد دانشگاههاي صنعتي و معدني و دانشجويان دانشكده هاي فني، صنعتي و معدني بودند

  • تعداد مقالات:

بالغ بر 300 مقاله مورد ارزيابي داوران قرار گرفته كه از بين آنها 48 مقاله ارائه گرديد و 22 پوستر در كنار نمايشگاه ارائه گرديد

  • دستاوردها:

معمولا همه ساله آخرين دستاوردهاي تكنولوژيك آهن و فولاد در خصوص موفقيتهاي توليدي، بهبود روشها، اقدامات زيست محيطي و موارديكه منجر به افزايش بهره وري ملي شده است ارائه مي گردد

همچنين بيانيه سميوزيوم در حذف محدوديتهاي صادراتي و وضع تعرفه هاي عوارض بازرگاني به منظور حمايت از توليد كنندگان داخلي محصولات فولادي و حمايت از معدنكاران به منظور توجه كامل و وافي به بخش معدني مورد تاكيد قرار گرفت .