دیدار نمایندگان انجمنهای معدنی استان با استاندار یزد


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، جمعی از نمایندگان انجمنهای معدنی استان، پیش از ظهر شنبه 30 خردادماه با حضور در دفتر استاندار یزد با وی دیدار کردند.
در این دیدار، برخی از مسائل و مشکلات معدنکاران استان از جمله ضعف در قوانین موجود در حوزه معدن، مشکلات معدنکاران با اداراتی چون منابع طبیعی و مباحث مربوط به خام فروشی معادن مطرح شد.
در این دیدار که با حضور " عزالدینی" معاون استاندار برگزار شد، استاندار یزد، از حاضرین خواست تا تمامی مسائل و مشکلات را جمع بندی نموده و مستندات خود در خصوص ضعف قوانین موجود در این عرصه را نیز ارائه نمایند تا به مقامات مسئول در وزارتخانه و هیئت دولت ارائه شود.
"میرمحمدی" ضمن تاکید بر اهمیت نقش معادن در گسترش صنایع و توسعه در کشور، بر لزوم حمایت از معدنکاران و حل و فصل مشکلات آنان تاکید کرد.