رعايت حقوق مصرف كننده يك كار نيك ماندگار است


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، دومين جشنواره تجليل از حاميان برتر حقوق مصرف كنندگان استان يزد شنبه شب 9 اسفند ماه با حضور معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار يزد، قائم مقام سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان كشور و مسئولين و مديران استاني برگزار شد.
در اين جشنواره معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار يزد اظهار داشت: يزد استاني است كه محاسن اخلاقي و رفتارهاي اقتصادي و بزرگاني در آن شاخص است و بسيار كم ديده ميشود كه توليدكنندگان و صاحبان صنايع استان مالي را به ناحق از سر سفره ديگران به سر سفره خود بياورند.
محمدرضا بابايي افزود : آثار ماندگار كار نيك رعايت حقوق مصرف كنندگان نه تنها به خود فرد برمي گردد بلكه عواقب اين كار نيك براي نسلهاي آينده نيز مفيد فايده خواهد بود.
وي ادامه داد: بسيار خوب است كه در تقويم براي پاسداشت اين توليدكنندگان متعهد كه حقوق مصرف كننده را رعايت مي كنند روزي به نام روز حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تاريخ 9 اسفند ماه هر سال نامگذاري شده است.
بابايي عنوان كرد : در اسلام آيات و احاديث متنوعي در رابطه با رعايت حقوق مصرف كنندگان وجود دارد كه نشان از اهميت بالاي اين موضوع در دين مترقي اسلام است.
در ادامه دومين جشنواره تجليل از حاميان برتر حقوق مصرف كنندگان استان يزد، قائم مقام سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان، شهر يزد را شهر دارالمؤمنين ناميد و گفت : مردم يزد در قديم تا كتب مكاسب، وسايل الشيعه و الشرايع را نمي خواندند وارد بازار كسب و كار نمي شدند.
اصفهاني تأكيد كرد : حقوق مصرف كننده جزء حقوق شهروندي است و با رعايت اين حقوق توسط توليدكنندگان و صاحبان صنايع عدالت اجتماعي در جامعه گسترش مي يابد.
وي اظهار داشت: امروز توليدكنندگان ما سرداران سپاه اقتصاد مقاومتي هستند و اميدواريم كالاي ايراني و نام ايران و ايراني بر قله هاي افتخار صنعت و تجارت جهان بدرخشد.
در پايان اين مراسم از 31 شركت و نام تجاري استان يزد كه به عنوان حاميان حقوق مصرف كنندگان معرفي شدند تجليل گرديد.